top of page

טכנולוגיה וניתוח התנהגות

מאז תחילת הדרך, חוקרים ואנשי טיפול בתחום של ניתוח התנהגות עשו שימוש בטכנולוגיות אשר היו זמינות בתקופתם. ב.פ. סקינר, הוגה הגישה ההתנהגותית רדיקלית, לא היה שונה מהם. הוא השתמש בטכנולוגיות הקיימות לבניית כלים לביצוע מחקרים ואיסוף נתונים, על מנת לאשש את התיאוריות ההתנהגותיות. ניתן לומר שהוא היה "פריק" של טכנולוגיות, כפי שהדבר מתבטא גם בחדר העבודה שלו, שנמצא בקומת המרתף של הבית בו התגורר. במספר מוקדים בעולם כיום מתחילים לבצע מחקרים ראשוניים בתחום של שימוש באפליקציות, על מנת לבחון את היעילות של השימוש בשילוב עם ניתוח התנהגות יישומי. ניתן למצוא כיום המון אפליקציות שימושיות בתחום של חינוך, ומנתחי התנהגות בהחלט יכולים להשתמש בכלים הללו במסגרת של תכניות התנהגות שונות. הרשימה המצורפת ניתנת להורדה ומכילה עשרות אפליקציות שונות. היא מחולקות על פי קטגוריות שונות, וכוללת הסברים קצרים וקישורים להורדה. הרשימה הוכנה כחלק מהרצאה שהעברתי יחד עם סטודנטית שלי בכנס שנערך באירופה, שלאחר מכן פרסמנו כמאמר.

Cohen, E., & Rozenblat, R. (2015). Applied, behavioral, analytic and… technological: a current literature review on the use of technologies in behavior analysis. European Journal of Behavior Analysis, 16(2), 178-187.

bottom of page