top of page

ניתוח התנהגות יישומי

עבור משפחות, אנשי מקצוע וארגונים 

מענה לאנשי מקצוע וארגונים

 • הנחיה, ליווי וייעוץ​​

 • הדרכות אישיות וקבוצתיות

 • קידום פרויקטים ושיתופי פעולה 

 • קורסים והרצאות

לאנשי מקצוע בחינוך המיוחד
 • סיוע ופתרון בעיות לאנשי מקצוע בתחומי טיפול שונים על ידי תכנון ויישום תכניות התנהגות לקליינטים שלכם

 • ייעוץ חד-פעמי או למשך זמן

 • אפשרות להדרכה פרטנית וקבוצתית

למנתחי התנהגות
 • ​למנתחי התנהגות העובדים במגזר הציבורי והפרטי 

 • אפשרות להדרכה פרטנית וקבוצתית

 • על פי קריטריונים של הלשכה להסמכת מנתחי התנהגות BACB והתאמות תרבותיות-מקומיות

לארגונים
 • ​מחקר ופיתוח של תכניות הדרכה והתערבות

 • הטמעת תהליכי עבודה של ניתוח התנהגות בארגונים שנותנים שירותים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים

 • קורסים והרצאות

bottom of page