top of page

הערכה התנהגותית

ניתן למצוא כלי הערכה התנהגותיים רבים שמתאימים לסביבות שונות כגון גנים, בתי ספר ומסגרות דיור. מילוי כלי הערכה מתבצע עבור אוכלוסיות מגוונות כולל ילדים עם לקויות התפתחותיות, בוגרים עם צרכים מיוחדים וילדים עם התפתחות תקינה והתנהגות מאתגרת
1) תכניות לקידום מיומנויות התפתחותיות
כלים אלו מסייעים לבצע תהליך הערכה ועיבוד מידע של נתונים אודות מיומנויות התפתחותיות שמותאמות לפי הגיל הכרונולוגי של הקליינט. שימוש בכלי הערכה במסגרת תהליך זה מאפשר תכנון של מטרות ותכניות התערבות שמותאמות ליכולת של הקליינט ולקידום התפתחותי מיטבי.
2) הערכה פונקציונאלית להתנהגות מאתגרת
בתכניות התערבות להפחתה של התנהגות מאתגרת, מנתחי התנהגות מבצעים תהליך הערכה פונקציונאלי של ההתנהגות. ישנם כלי הערכה רבים אשר מסייעים למנתחי התנהגות לבצע הערכה בלתי ישירה של ההתנהגות, טרם ביצוע הערכה ישירה דרך תצפיות של אתליות. 
השימוש בכלי הערכה בלתי ישירים מתבצעים במהלך ראיונות ומסייע לנו:
  • להגדיר באופן אופרטיבי את ההתנהגות להפחתה​
  • להבין אילו נסיבות ותוצאות נפוצות מתרחשות בסביבה כאשר ההתנהגות מופיעה
  • להגיע להשערה ראשונה אודות הפונקציה של ההתנהגות להפחתה 
  • לקבוע על סמך מידע שהתקבל מתי ואיפה לבצע תצפיות
  • להחליט כיצד לבצע את התהליך של הניתוח הפונקציונאלי 
bottom of page