top of page

הדרכת הורים רובי RUBI
עכשיו בעברית

במרכז מענה אנו משקיעים מאמצים להפיץ בישראל את השימוש בתוכנית הדרכת הורים בשיטת רובי המקורית

Family Dispute_edited.png

במשך למעלה מעשור, רשת האוטיזם רובי פיתחה ובדקה מדריך אימון הורים מובנה לילדים עם אוטיזם והתנהגויות מאתגרות. מחקרי פיילוט ראשוניים הראו שמדריך ההורים היה מקובל על משפחות וניתן למסור אותו בצורה מהימנה על ידי מטפלים (Bearss et al., 2013; Johnson et al., 2007; RUPP Network, 2007). הדגמת היתכנות זו הכינה את הבמה לבדיקה קפדנית של תוכנית הדרכת ההורים במחקר עם שליטה בניסיונות אקראיים (RCT) בקנה מידה גדול. מחקרים אלו הראו כי הדרכת ההורים מקנה תועלת נוספת בשילוב עם תרופות (Aman et al., 2009; Scahill et al., 2012) וכי הדרכת הורים זו עדיפה על פני חינוך כללי של הורים להפחתת התנהגות מאתגרת בילדים צעירים עם אוטיזם (Bearss et al., 2015). כעת אנו מוכנים ונרגשים להפיץ את מדריך הדרכת ההורים לאנשי מקצוע וספקים קהילתיים המטפלים בילדים עם אוטיזם והתנהגויות מאתגרות.

המדריך מבוסס על עקרונות של ניתוח התנהגות יישומי (ABA) ומיועד למטפלים, לשימוש עם הורים לילדים עם על הספקטרום האוטיסטי והתנהגויות מאתגרות המתרחשות במקביל, כגון התקפי זעם, אי ציות, קשיים במעברים ותוקפנות. מטפל מיומן משתמש במדריך זה כדי לאמן את ההורה ביישום טכניקות וכלים שיסייעו בניהול ההתנהגויות המאתגרות של הילד.

הטיפול כולל 11 מפגשי ליבה, מפגשים משלימים, ביקור בית ומפגשי מעקב טלפוני. כל אחד מהמפגשים מכיל תסריט מטפל, דפי פעילות, דפי הורים וביקורת מהימנות למטפל. בנוסף, נלווים לכל פגישת ליבה סרטוני וידאו שבהם משתמש המטפל כדי להדגים מושגים שנלמדו בפגישה. הסרטונים כוללים שחקנים (אמא, אבא, שלושה ילדים) בתסריטים של 30-60 שניות המדגימים טעויות הוריות נפוצות וכן יישום (בדרגות שונות של הצלחה) של האסטרטגיות הנלמדות. המדריך למטפל מיועד להעברה להורים באופן פרטני פעם בשבוע. ההורים מקבלים שיעורי בית בין המפגשים המתמקדים ביישום טכניקות להתנהגויות ספציפיות.

איל כהן יחד עם שותפים היו ראשונים בישראל לבצע מחקר אודות יעילות השימוש בתוכנית הדרכת הורים רובי והשפעתה על מדדים שונים של ילדים עם אוטיזם והוריהם. במחקר, הרובי הועבר על ידי איל ומטפלים נוספים בהנחייתו למספר רב של הורים באופן פרטני וקבוצתי ובסביבות שונות (קליניקה, גן, בית-ספר, מקוון). המחקר הוביל לפרסום מאמר והצגת התהליך כולו בכנסים מובילים בארץ ובחו"ל. 

1. Graucher, T., Sinai-Gavrilov, Y., Mor, Y., Netzer¹, S., Cohen, E. Y., Levi, L., ... & Koller, J. (2022). From clinic room to zoom: delivery of an evidence-based, parent-mediated intervention in the community before and during the pandemic. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(12), 5222-5231
2. Rubi Goes to Town: Child Outcomes and Providers' Views on Implementing an Evidence-Based, Parent-Mediated Intervention for Autism and Disruptive Behavior in the Community. Poster presented at INSAR 2023

bottom of page