top of page
Hide and Seek

הדרכת הורים רובי
להתמודדות עם התנהגות מאתגרת
עכשיו בעברית!

פרוטוקול הדרכת הורים עבור אנשי מקצוע 

מרכז מענה - המקום לייעוץ התנהגותי משקיע רבות על מנת להרחיב את השימוש בתוכנית הדרכת הורים רובי RUBI PT (c) בישראל.  כדי לסייע ביישום של התוכנית על ידי אנשי מקצוע וספקי שירות אנו מציעים כעת מספר אפשרויות לייעוץ והדרכה

תוכנית הדרכת הורים רובי המקורית

ייעוץ שבועי

פגישת ייעוץ שבועית קבועה למדריך של תוכנית רובי המתמקד בהעברת התוכנית

סדנא אינטנסיבית4 שעות

סדנא שמתמקדת בהעברת המדריך של הרובי

 

*ניתן להעביר את שתי הסדנאות (היכרות ואינטנסיבי) כסדנא של 8 שעות ביום אחד 

סדנא להיכרות4 שעות

סדנא שנועדה לספק סקירה כללית של תוכנית הדרכת ההורים כולל תמיכה במחקר ופתרון בעיות קליניות ביישום

(אפשרות כלימודי המשך BACB/IOBA)

יעוץ קצר

כדי לענות על שאלות בנוגע ליישום התוכנית

הסמכה בתוכנית הדרכת הורים רובי

ההכשרה כוללת השלמת שתי הסדנאות (4 שעות סדנא להיכרות  ו4 שעות סדנא אינטנסיבית) ושימוש מלא בתוכנית הדרכת הורים רובי עבור מינימום 2 מקרים ביעוץ שבועי. בדיקת מהימנות של מבקש/ת ההסמכה יתבצע על ידי מאמן רובי מוסמך עבור 11 מפגשי הליבה של התוכנית. הקריטריון לקבלת הסמכה הינו העברת כל מפגשי הליבה עבור 2 מקרים עד ל80%< מהימנות.

תנאים מקדימים להסמכה כוללים:

1) חינוך בעקרונות ניתוח התנהגות יישומי

*ניתן להראות באמצעות קורסים, ניסיון קליני ו/או נוכחות בסמינר מבוא או סדנא על עקרונות של ניתוח התנהגות יישומי

2) לימודים באוטיזם/לקויות התפתחותיות

*ניתן להראות באמצעות קורסים, ניסיון קליני ו/או נוכחות בסמינר מבוא או סדנא בנושא אוטיזם/לקויות התפתחותיות

3) הדגמת ניסיון בייעוץ/טיפול/התערבות מוקדמת  

*רכישת הספרים בעברית תתבצע בנפרד ובבלעדיות דרך מרכז מענה 

*ישנה אפשרות לשלב כלי מעקב מקוון

*הכשרה ותעודה ניתנים על ידי איל כהן, מרכז מענה - המקום ליעוץ התנהגותי  

Father and Son Playing
bottom of page