top of page

לימודי הסמכה בניתוח התנהגות יישומי / מבנה תוכנית הלימודים

 

לימודי ההסמכה בניתוח התנהגות יישומי בדרך כלל נמשכים שנתיים, ומורכבים מלימודים עיוניים

וכן ביצוע שעות של התנסות מעשית.

הלימודים מבוססים על רשימת מטלות (Task List) אשר כוללת את התחומים הנלמדים

והידע שיש לצבור כמנתחי התנהגות.

קישור להורדת רשימת המטלות המעודכנת בשפות שונות (כולל עברית, ערבית, רוסית ועוד)

Task List 4th Edition

בניוזלטר של ארגון ההסמכה מינואר 2017 עודכן כי בשנת 2022 יעודכן רשימת המטלות לגרסה #5. ניתן לקרוא עוד אודות שינוי זה וכן להוריד את הרשימה באתר של ארגון ההסמכה https://bacb.com/wp-content/uploads/2017/01/170113-newsletter.pdf

 

לתחום של ניתוח התנהגות יש מילון מונחים ייחודי, אשר תורגם על ידי צוות של מנתחי התנהגות בישראל, ומופץ על ידי ארגון ההסמכה הבינלאומי. כמו כן, ניתן למצוא את מילון המושגים בערבית, רוסית ועוד...

קישור להורדת מילון המושגים בשפות שונות

 

 

 

קישורים לתוכניות הלימודים

בשנים האחרונות נפתחו תוכניות לימודים חדשות, וכיום 7 מהן מוכרות על ידי ארגון ההסמכה הבינלאומי BACB. יש לציין שבארץ מדובר על לימודי תעודה מטעם מחלקות שונות של פיתוח סגל והעשרה מקצועית בחינוך, בתוך המוסדות האקדמיים השונים. 

 

האוניברסיטה העברית בירושלים

 

מכללת סמינר הקיבוצים

 

אוניברסיטת תל אביב

 

מכללת אורנים

 

המכללה האקדמית בית ברל

 

המכללה האקדמית כנרת

 

דוד ילין

 

 

התכנים אשר נלמדים במסגרות הלימודים כוללים:

*בכל התוכניות בארץ כל המשתתפים לומדים בדרגת הסמכה של מנתח התנהגות מוסמך 

 

לדרגת הסמכה של מנתח התנהגות מוסמך (בעלי תואר שני)

Board Certified Behavior Analyst (BCBA)

 • התנהלות אתית ומקצועית 45 שעות

 • מושגים ועקרונות של ניתוח התנהגות 45 שעות

 • שיטות מחקר בניתוח התנהגות מדידה (כולל ניתוח נתונים) 25 שעות

 • שיטות מחקר ניסויי 25 שעות

 • ניתוח התנהגות יישומי זיהויי קשיי התנהגות והערכה 30 שעות

 • אלמנטים בסיסיים לשינוי התנהגות ופרוצדורות ספציפיות לשינוי התנהגות 45 שעות

 • התערבות ושיקולים בשינוי התנהגות 10 שעות

 • מערכות לשינוי התנהגות 10 שעות

 • יישום, ניהול והשגחה 10 שעות

 • שיקול דעת של המוסד המעביר את ההשתלמות 30 שעות

סה"כ 270 שעות

 

 

לדרגת הסמכה של מסייע מוסמך למנתח התנהגות (בעלי תואר ראשון)

Board Certified Assistant Behavior Analys - (BCaBA)

 • התנהלות אתית ומקצועית 15 שעות

 • מושגים ועקרונות של ניתוח התנהגות 45 שעות

 • שיטות מחקר בניתוח התנהגות מדידה (כולל ניתוח נתונים) 10 שעות

 • שיטות מחקר ניסויי 5 שעות

 • ניתוח התנהגות יישומי זיהויי קשיי התנהגות והערכה 30 שעות

 • אלמנטים בסיסיים לשינוי התנהגות ופרוצדורות ספציפיות לשינוי התנהגות 45 שעות

 • התערבות ושיקולים בשינוי התנהגות 5 שעות

 • מערכות לשינוי התנהגות 5 שעות

 • יישום, ניהול והשגחה 5 שעות

 • שיקול דעת של המוסד המעביר את ההשתלמות 30 שעות

סה"כ 180 שעות

 

bottom of page